முதல் முத்தம் கொடுப்பது

முதல் முத்தம் கொடுப்பது

308Tharsha
அந்தரங்கம்
முத்தம் கொடுப்பதும், பெறுவதும் சந்தோசமான விசயம். முதல் காதலை எப்படி மறக்க முடியாதோ அதே போல முதன் முதலாக கொடுக்கப்பட்ட முத்தத்தினையும் மறக்க முடியாது என்பார்கள் அன்பையும், காதலையும் உணர்த்தும் ஒரே மொழி முத்தம்தான் என்பதை யாராலும் மறுக்க ...
Comments Off on முதல் முத்தம் கொடுப்பது