முதல் நாளே இணையத்தில் ரெமோ! இது இந்திய தமிழர்களின் வேலையா ?

முதல் நாளே இணையத்தில் ரெமோ! இது இந்திய தமிழர்களின் வேலையா ?

625-181-560-350-160-300-053-800-325-160-90-2
Cinema News Featured
இன்று தமிழகமெங்கும் வெளிவந்த ரெமோ இன்றைய நாளிலேயே இணையத்தில் வெளிவந்து விட்டது. புலம்பெயர் நாடுகளில் இன்னமும் வெளிவராத ரெமோ எவ்வாறு இன்று இணையத்தளத்தில் வெளிவந்தது என்ற கேள்வி எல்லார் மனதில் எழுந்துள்ளது. ஆக, திருட்டு விசிடியும், இணையத்தில் பதிவேற்றுவதும் ...
Comments Off on முதல் நாளே இணையத்தில் ரெமோ! இது இந்திய தமிழர்களின் வேலையா ?