முதல் டேட்டிங்கில் ஆண்களிடம் பெண்கள் எதிர்பார்க்கும் விஷயங்கள்

முதல் டேட்டிங்கில் ஆண்களிடம் பெண்கள் எதிர்பார்க்கும் விஷயங்கள்

09-1433842454-1seventhingswomenexpectonafirstdate-300x225-615x461
பல்சுவை
காதல் என்றது பூப்போன்றது என்று எழுதி வைத்தவரை கட்டிவைத்து உதைக்க வேண்டும். அவர் மென்மையானது என்று கருதிக் கூற. நம்மவர்கள் தினம், தினம் புதியதாய் ஒன்றை மலரவிடுகின்றனர். கால் போன போக்கிலே மனிதன் போனது மாறி, ஃபிகர் போன ...
Comments Off on முதல் டேட்டிங்கில் ஆண்களிடம் பெண்கள் எதிர்பார்க்கும் விஷயங்கள்