முதல்நாளில் முடிந்தவரை ஒத்திப்போடுங்கள்..!!

முதல்நாளில் முடிந்தவரை ஒத்திப்போடுங்கள்..!!

01-16-300x200
அந்தரங்கம்
முதல் கோணல் முற்றும் கோணல் என்பார்கள். இது தாம்பத்ய வாழ்க்கைக்கும் பொருந்தும். காதல் திருமணமோ, நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணமோ எதுவென்றாலும் அந்த நாளில் தாம்பத்தியத்திற்கு எழுதப்படும் முகவுரை மகிழ்ச்சிகரமானதாக இருக்கவேண்டும். திருமணநாளில் தம்பதியருக்கு அசதியும், சோர்வும் அதிகம் இருக்கும். அந்த ...
Comments Off on முதல்நாளில் முடிந்தவரை ஒத்திப்போடுங்கள்..!!