முதலை முட்டைகளினால் ஐஸ்கிரீம்

முதலை முட்டைகளினால் ஐஸ்கிரீம்

75044147cro1
வினோதங்கள்
முதலைகளின் முட்டைகளை கொண்டு ஐஸ்கிரீம் தயாரிக்கும் செயற்திட்டமொன்றை பிலிப்பைன்ஸில் உள்ள உணவகமொன்று முன்னெடுத்துள்ளது. இதற்காக முதலை முட்டைகளை கொள்வனவு செய்வதற்கான அறிவித்தலொன்றையும் அவ் உணவகம் விடுத்துள்ளது. பிலிப்பைன்ஸ், டாவோ நகரில் ஸ்வீட் ஸ்பொன் என்ற உணவகத்திலே இவ்வாறு முதலை ...
Comments Off on முதலை முட்டைகளினால் ஐஸ்கிரீம்