முதலில் படியுங்க

முதலில் படியுங்க

default-300x215
அந்தரங்கம்
முதலிரவு… ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும், பெண்ணுக்கும் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒருநாள், இரு மணம் இணைந்த பின்னர் முதல் முறையாக சந்திக்கும் இரவு, என்றுமே மறக்க முடியாத ஒன்று. ஆனால் பலருக்கு முதலிரவில் ஏகப்பட்ட ஏமாற்றங்கள், சிக்கல்கள், குழப்பங்கள், பயம் ...
Comments Off on உங்கள் முதலிரவை இப்படி கொண்டாடுங்க, முதலில் படியுங்க