“முதலிரவு” (First Night) – அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஆலோசனைகள்!

“முதலிரவு” (First Night) – அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஆலோசனைகள்!

Tamil-Kamakathaikal
அந்தரங்கம்
ஆயிரம் இரவுகள் வரலாம். ஆனால் முதலிரவு என்பது எல்லாப் பெண்களின் வாழ்க்கையிலும் மறக்க முடியாத ஒரு நாள். அந்த நாளைப் படபடப்பும், டென்ஷனும் இல்லாமல் சந்திக்க சில ஆலோசனைகள்… *முதலிரவு நடக்கப் போகிற இடத்தைப் பற்றி உங்கள் வீட்டாருடன் ...
Comments Off on “முதலிரவு” (First Night) – அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஆலோசனைகள்!