முதலிரவு தவிர வேறு வழியில் கன்னித்திரை கிழியுமா?

முதலிரவு தவிர வேறு வழியில் கன்னித்திரை கிழியுமா?

முதலிரவு தவிர வேறு வழியில் கன்னித்திரை கிழியுமா?
முதலிரவன்றுதான் கன்னித்திரை கிழிகிறது என்ற எண்ணம் முன்பு நமது பெண்களிடம் இருந்தது. ஆண்களுக்கும் இது ‘கெளரவமான’ செயலாக இருந்தது. முதலிரவுன்று மனைவியிடம் ‘ரத்தம் பார்த்தால்தான் நாம் ஆம்பளை’ என்ற உணர்வும் முன்பு ஆண்களிடம் இருந்தது. உடலுறவு கொண்டால் மட்டுமே ...
Comments Off on முதலிரவு தவிர வேறு வழியில் கன்னித்திரை கிழியுமா?