முதலிரவு அன்று எப்படி நடக்கணும் தெரியுமா ..?

முதலிரவு அன்று எப்படி நடக்கணும் தெரியுமா ..?

sexycouple-1
அந்தரங்கம்
முதல் இரவு அன்று கட்டாயம் அப்படித் தான் நடந்து கொள்ள வேண்டுமா? கையில், ஒரு சொம்பை வைத்திருக்கிறாள். அதற்குள் சுண்டக் காய்ச்சிய பால் இருக்கிறது. நடக்கும் வேகத்தில் அது சிந்தாமல் இருக்க அதை ஒரே ஒரு டம்ளரால் தலைகீழாக ...
Comments Off on முதலிரவு அன்று எப்படி நடக்கணும் தெரியுமா ..?