முதலிரவுக்கு எந்த டிரஸ் போடப் போறீங்க…?

முதலிரவுக்கு எந்த டிரஸ் போடப் போறீங்க…?

23-first-night-300
அந்தரங்கம்
முதல் இரவு… திருமணமான ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் மறக்க முடியாத சுகமான இரவு. எத்தனையோ இரவுகளைப் பார்த்தாலும் நெருக்கமான நிலையில் திருமணமான ஒரு ஆணும், பெண்ணும் மனதளவிலும், உடல் அளவிலும் இணையும் அந்த நாள், அந்த இரவு என்றென்றும் மறக்க ...
Comments Off on முதலிரவுக்கு எந்த டிரஸ் போடப் போறீங்க…?