முதலிரவின் போது எதிர்பார்க்க கூடாத ஐந்து விஷயங்கள்!!!

முதலிரவின் போது எதிர்பார்க்க கூடாத ஐந்து விஷயங்கள்!!!

03-1443860162-1fivethingsyoushouldnotexpectonyourfirstnight
அந்தரங்கம்
முதலிரவின் போதே அனைத்தையும் நடத்திவிட வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க வேண்டாம். முதல் இரவு என்பது புதுமண தம்பதிகளின் வாழ்க்கையில் முக்கியமான நாள் தான். அதற்கென அன்றே உடலுறவில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற கட்டாயம் ஏதும் இல்லை. முதலில் ஒருவரை ...
Comments Off on முதலிரவின் போது எதிர்பார்க்க கூடாத ஐந்து விஷயங்கள்!!!