முதன் முதலாக விண்வெளியில் காமக் களியாட்டம் நடாத்தி உடலுறவில் ஈடுபடவுள்ள ஜோடிகள் இவர்கள் -

முதன் முதலாக விண்வெளியில் காமக் களியாட்டம் நடாத்தி உடலுறவில் ஈடுபடவுள்ள ஜோடிகள் இவர்கள் –

67161906Untitled
வினோதங்கள்
பூமியில் போன்று விண்வெளியில் ஈர்ப்பு சக்தி இல்லை என்பதால் விண்வெளிக்கு செல்லும் வீரர்கள் அனைவரும் அந்தரத்தில் மிதந்தபடியே தமது பணிகளை மேற்கொள்கிறார்கள். இதற்கான பயிற்சியும் பூமியில் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றது. இந்த நிலையில், விண்வெளியில் உடலுறவில் ஈடுபட முடியுமா என்பது ...
Comments Off on முதன் முதலாக விண்வெளியில் காமக் களியாட்டம் நடாத்தி உடலுறவில் ஈடுபடவுள்ள ஜோடிகள் இவர்கள் –