முதன்முறையாக‌ உடலுறவில் ஈடுபடும்போது

முதன்முறையாக‌ உடலுறவில் ஈடுபடும்போது

ஒரு பெண், முதன்முறையாக‌ உடலுறவில் ஈடுபடும்போது
பெரும்பாலான பெண்கள் முதன்முறைஉடலுறவில் ஈடுபடும் போது வலியை உணர்கிறா ர்கள். வலி உண்டாவதற்கு முதன்மை காரணமாக இருப்பது, பெண் உறுப்பை மூடி இருக்கு ம், சருமத்தின் உட்புற அடுக்கான ‘கன்னி சவ்வு’ முதன் முறை உறவு கொள்ளும் போது ...
Comments Off on ஒரு பெண், முதன்முறையாக‌ உடலுறவில் ஈடுபடும்போது