முடிவுக்கு வரும் மைக்ரோசொப்ட்டின் விண்டோஸ் சகாப்தம்

முடிவுக்கு வரும் மைக்ரோசொப்ட்டின் விண்டோஸ் சகாப்தம்

முடிவுக்கு வரும் மைக்ரோசொப்ட்டின் விண்டோஸ் சகாப்தம்
உலகெங்கிலும் உள்ள கணனிகளில் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் இயங்குதளமாக மைக்ரோசொப்ட்டின் விண்டோஸ் காணப்படுகின்றது. இது பல கட்டங்களாக மேம்படுத்தப்பட்டு விண்டோஸ் 10 Technical Preview பதிப்பு வரை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் விண்டோஸ் 10 இன் ஒரிஜினல் பதிப்பே விண்டோஸ் ...
Comments Off on முடிவுக்கு வரும் மைக்ரோசொப்ட்டின் விண்டோஸ் சகாப்தம்