முகமூடி அணிந்து 100 க்கும் அதிகமான பெண்களை கடத்தி கற்பழித்த காமகொடூரன்

முகமூடி அணிந்து 100 க்கும் அதிகமான பெண்களை கடத்தி கற்பழித்த காமகொடூரன்

முகமூடி அணிந்து 100 க்கும் அதிகமான பெண்களை கடத்தி கற்பழித்த காமகொடூரன்
முகமூடி அணிந்து 100 க்கும் மேற்பட்ட பெண்களை வன்புணர்ந்த காமக்கொடூரனை ரஷ்ய காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். ரஷ்யாவை சேர்ந்த வேல்ரி மெக்ரன்கோவ். 67 வயதாகும் இந்நபரை கடந்த மாதம் மாஸ்கோ காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். மாஸ்கோ காவல்துறையினரிடம் சிக்காமல் ...
Comments Off on முகமூடி அணிந்து 100 க்கும் அதிகமான பெண்களை கடத்தி கற்பழித்த காமகொடூரன்