முகச்சுருக்கம்

முகச்சுருக்கம்

bacaf386-416f-4aa9-9726-daea9676f108_S_secvpf
மருத்துவம்
இந்த நத்தை பேஷியல் சிகிச்சையின் மூலம் முகத்தில் ஏற்கனவே காணப்படும் பருக்கள், முகச்சுருக்கம், கரும்புள்ளிகள் என்பவை நீங்கி முகம் புதுபொழிவுடன் பிரகாசிக்கின்றது. இந்த சிகிச்சை முறைக்கு 5 நிமிடங்கள் மட்டுமே தேவைப்படுகின்றது. பெண்களது முகத்தில் நத்தைகளை விட்டவுடன் கூச்சத்தில் ...
Comments Off on முகச்சுருக்கம், கரும்புள்ளிகளை நீக்கும் நத்தை மசாஜ்