மிளரவைக்கும் மாயக்காரி

மிளரவைக்கும் மாயக்காரி

மிளரவைக்கும் மாயக்காரி
ஐப்பானைச் சேர்ந்த இளம்பெண்ணொருவரின் கைவண்ணம் பார்ப்பவர்களை மிரள வைக்கிறது. ஓவியக்கலை மூலம் பல்வேறு விதமான எண்ணங்களை தத்துரூபமாக வெளிப்படுத்த முடியும். அந்த வகையில் பல மாயத்தோற்றகளை வரைந்து 20 வயதான Hikaru Cho என்ற இளம் பெண் ஓவியர் ...
Comments Off on மிளரவைக்கும் மாயக்காரி