மின்மினி பூச்சியின் ஒளிரும் ரகசியம் தெரியுமா?

மின்மினி பூச்சியின் ஒளிரும் ரகசியம் தெரியுமா?

te00112
வினோதங்கள்
மின்மினிப் பூச்சிகளை பற்றி நிறையவே கேள்விப்பட்டிருப்போம், நிறைய பேர் பார்த்திருக்கவும் வாய்ப்புகள் உண்டு. அது எப்படி இந்த பூச்சி மட்டும் பிரகாசமாக ஒளிர்கிறது என்ற கேள்வி எல்லோர் மனதிலும் எழுவது உண்டு. மின்மினிப் பூச்சிகளை ஆங்கிலத்தில் Firefly என்று ...
Comments Off on மின்மினி பூச்சியின் ஒளிரும் ரகசியம் தெரியுமா?