மிதக்கும் கற்கள் ஓர் இயற்கை அபூர்வம்

மிதக்கும் கற்கள் ஓர் இயற்கை அபூர்வம்

fliating_stones_002
வினோதங்கள்
ராமேஸ்வரத்தில் ராமர் பாலத்தை கட்ட பயன்பட்ட மிதக்கும் கற்கள் என்றழைக்கப்படும் நீரில் மூழ்காத பாறைகள் காணகிடைக்கின்றன. தமிழகத்தில் உள்ள ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து இலங்கையில் உள்ள மன்னார் தீவுகளுக்கும் இடையே உள்ள சுண்ணாம்பு கற்களால் அமைந்துள்ள பாலத்தினை ராமர் பாலம் ...
Comments Off on மிதக்கும் கற்கள் ஓர் இயற்கை அபூர்வம்