மிகச் சிறிய வயதிலே சிறுமிகள் பூப்படைவது ஏன்?

மிகச் சிறிய வயதிலே சிறுமிகள் பூப்படைவது ஏன்?

02-21-213x3001-213x300-615x361
பல்சுவை
சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் சிறுமிகளை விட கருப்பு சிறுமிகள் சீக்கிரமே பருவ மடைகின்றனர் என்று அமெரிக்க ஆய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. உணவு, பழக்க வழக்கங்கள், சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்றுக்கும் பருவமடைவதற்கும் நெருங்கிய தொ டர்பு உண்டு என்பதும் உறுதி செய்யப் பட்டுள்ளது. ...
Comments Off on மிகச் சிறிய வயதிலே சிறுமிகள் பூப்படைவது ஏன்?