மார்பு

மார்பு

maxresdefault-4-350x197
அந்தரங்கம்
பெண்களின் மார்பகம் மீது ஆண்களுக்கு எப்போதுமே ஒரு இனம் புரியாத உற்சாகம், அதீத ஆர்வம் இருக்கத்தான் செய்கிறது. இதற்கு என்ன காரணம் என்பதை நமது ‘விஞ்ஞானிகளால்’ இன்னும் கூட சரியாக கணித்து சொல்ல முடியவில்லை. அது என்னவோ மந்திரமோ ...
Comments Off on செக்ஸ்ஸின் போது பெண்களின் மார்புகளை எப்படி கையாள்வது

kadhal-express-hot-tamil-movie-stills-106-300x184
அந்தரங்கம்
தொடுதலுக்கு அடுத்த இன்பம் தருவது முத்தம் ஆகும். உடல் முழுவதுமே முத்தம் தரலாம் என்றாலும் நெற்றி, கன்னங்கள், கண்கள், மார்பு, இதழ்கள், வாய், தொடை, யோனி போன்றவை முத்தமிடத் தகுந்ந இடங்களாகும். கலவியில் அனுபவம் இல்லாதவர்களுக்கு சாதாரண முத்தங்களே ...
Comments Off on கலவியில் முத்தம் – நெற்றி, கன்னங்கள், கண்கள், மார்பு, இதழ்கள், வாய், தொடை, யோனி