மார்பால் போலீஸைத் தாக்கிய பெண்ணுக்குச் சிறை; பிரா அணிந்து ஆர்ப்பாட்டம்

மார்பால் போலீஸைத் தாக்கிய பெண்ணுக்குச் சிறை; பிரா அணிந்து ஆர்ப்பாட்டம்

women-wear-bra-china
சமூக சீர்கேடு
ஹாங்காங்கில் மூத்த காவல்துறை அதிகாரியொருவரை தனது மார்கங்களால் “தாக்கிய”க் குற்றச்சாட்டில் பெண் ஒருவருக்குச் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து, பல ஆண்களும், பெண்களும் மார்புக் கச்சை (Bra) அணிந்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்திருக்கின்றனர். ஹாங்காங்கில் மூத்த காவல்துறை அதிகாரியொருவரை ...
Comments Off on மார்பால் போலீஸைத் தாக்கிய பெண்ணுக்குச் சிறை; பிரா அணிந்து ஆர்ப்பாட்டம்