மார்பகங்களை வாடகைக்கு விடும் பெண்மணி..!!

மார்பகங்களை வாடகைக்கு விடும் பெண்மணி..!!

breast-feed
சமூக சீர்கேடு
பிரான்ஸில் உள்ள ஒரு பெண், ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் தத்து எடுக்கும் குழந்தைகளுக்கு பாலூட்ட தன்னுடைய மார்பகங்களை வாடகைக்கு விட தயார் என அதிரடி அறிவிப்பு.. ஒன்று செய்துள்ளதால் பாரீஸில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அவருடைய அதிரடிஅறிவிப்பால் அதிர்ச்சியடைந்த சமூக ...
Comments Off on மார்பகங்களை வாடகைக்கு விடும் பெண்மணி..!!

மார்பகங்களை வாடகைக்கு விடும் பெண்மணி..!!
பிரான்ஸில் உள்ள ஒரு பெண், ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் தத்து எடுக்கும் குழந்தைகளுக்கு பாலூட்ட தன்னுடைய மார்பகங்களை வாடகைக்கு விட தயார் என அதிரடி அறிவிப்பு.. ஒன்று செய்துள்ளதால் பாரீஸில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அவருடைய அதிரடிஅறிவிப்பால் அதிர்ச்சியடைந்த சமூக ...
Comments Off on மார்பகங்களை வாடகைக்கு விடும் பெண்மணி..!!