மானிப்பாய் ராஜியுடன் தொடர்பு வைத்திருப்பவர்களின் கவனத்திற்கு

மானிப்பாய் ராஜியுடன் தொடர்பு வைத்திருப்பவர்களின் கவனத்திற்கு

rajee_00
சமூக சீர்கேடு
மேற்படி படத்தில் காணப்படும் மானிப்பாய் ராஜி என்றழைக்கப்படும் இவர் கடந்தசில காலங்களாக யாழ் தொழிலதிபர்களுடன் தவறான உறவில் ஈடுபட்டு அவர்களை அச்சுறுத்தி பெருமளவு பணத்தைப் பெற்று வந்துள்ளதாக அதிர்ச்சித் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.. இவள் பல முகநூல்களூடாக தனது ஆபாசமான ...
Comments Off on மானிப்பாய் ராஜியுடன் தொடர்பு வைத்திருப்பவர்களின் கவனத்திற்கு