மாதவிலக்கு நேரத்தில் என்னென்ன பிரச்சினைகள் வரக்கூடும்?

மாதவிலக்கு நேரத்தில் என்னென்ன பிரச்சினைகள் வரக்கூடும்?

Capture121
அந்தரங்கம்
தலைவலி அல்லது தலை பாரம் * முதுகு அல்லது பிறப்புறுப்புப் பகுதியில் வலி * கீழ் வயிற்றில் வலி * இடுப்புமற்றும் தொடைப்பகுதி பளுவாக இருப்பது போன்ற உணர்வு * அதிகமாக வியர்த்தல் * படபடப்பு * பரபரப்பு ...
Comments Off on மாதவிலக்கு நேரத்தில் என்னென்ன பிரச்சினைகள் வரக்கூடும்?