மாதவிடாய் காலத்தில் ஏற்படும் வலியை குறைப்பதற்கான ஆற்றல்மிக்க 6 வழிகள்!

மாதவிடாய் காலத்தில் ஏற்படும் வலியை குறைப்பதற்கான ஆற்றல்மிக்க 6 வழிகள்!

28-1406523054-10menstruation
அந்தரங்கம்
  மாதவிடாயின் போது ஏற்படும் வலி பெண்களிடையே சர்வ சாதாரணமாகக் காணப்படும் ஒரு பிரச்சனையாகும். அதனால் இதனை சரிசெய்ய ஏராளமான மருந்துகள் சந்தையில் கிடைக்கின்றன. ஆனால் இந்த மருந்துகள் பெண்களின் உடல்நலம் மற்றும் பிறப்புறுப்புகளுக்கு ஊறு விளைவிக்கக்கூடிய பக்க ...
Comments Off on மாதவிடாய் காலத்தில் ஏற்படும் வலியை குறைப்பதற்கான ஆற்றல்மிக்க 6 வழிகள்!