மாதவிடாய் காலத்தில் உடலுறவு கொள்வது ஆபத்து!

மாதவிடாய் காலத்தில் உடலுறவு கொள்வது ஆபத்து!

couple_fighting_640
அந்தரங்கம்
இன்றைய தலைமுறையினர் மாதவிடாய் காலத்தில் உடலுறவில் ஈடுபடுவது தான் சிறந்தது என்று நினைக்கின்றனர். ஏனெனில் இக்காலத்தில் உடலுறவில் ஈடுபட்டால், கருத்தரிப்பதை தவிர்க்கலாம் என்பதால் தான். ஆனால் இப்படி மாதவிடாய்க்கு முன் மற்றும் பின் உடலுறவில் ஈடுபடுவதால், நிறைய விளைவுகளை ...
Comments Off on மாதவிடாய் காலத்தில் உடலுறவு கொள்வது ஆபத்து!

SotnmadV400x400_MIMAGE731e8af1d40556cb5ab1b79e4a7de29a
அந்தரங்கம்
ஆண்களுக்கு பெண்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வதில் ஆர்வம் அதிகம். இதற்காக படிக்க விருப்பமில்லாத ஆண்களும், பெண்கள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள் பற்றிய புத்தகங்களை தேடிப் படிப்பார்கள். அதில் ஒன்று பெண்களின் மாதவிடாய் சுழற்சி குறித்து. மேலும் ஆண்கள் பெண்கள் என ...
Comments Off on மாதவிடாய் காலத்தில் உடலுறவு கொள்வது பற்றி ஒவ்வொருவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவைகள்!

couple_fighting_640-300x169
அந்தரங்கம்
இன்றைய தலைமுறையினர் மாதவிடாய் காலத்தில் உடலுறவில் ஈடுபடுவது தான் சிறந்தது என்று நினைக்கின்றனர். ஏனெனில் இக்காலத்தில் உடலுறவில் ஈடுபட்டால், கருத்தரிப்பதை தவிர்க்கலாம் என்பதால் தான். ஆனால் இப்படி மாதவிடாய்க்கு முன் மற்றும் பின் உடலுறவில் ஈடுபடுவதால், நிறைய விளைவுகளை ...
Comments Off on மாதவிடாய் காலத்தில் உடலுறவு கொள்வது ஆபத்து!