மாணவிகளை மட்டும் ‘வீட்ட வாங்கோ’ என்று அழைக்கும் யாழ் பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர்

மாணவிகளை மட்டும் ‘வீட்ட வாங்கோ’ என்று அழைக்கும் யாழ் பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர்

Jaffna-Uni-300x225
சமூக சீர்கேடு
யாழ் பல்கலைக்கழ கலைப்பீடப் பேராசிரியர் ஒருவர் தன்னிடம் கல்விகற்கும் மாணவிகளில் சிலரை தனது வீட்டுக்கு வந்து போகும்படி தொல்லைப்படுத்தி வருதாக மாணவிகள் தரப்பில் செய்தி கசிந்துள்ளது. இவரிடம் சந்தேகங்கள் கேட்க முயலும் மாணவிகளில் குறிப்பிட்ட சிலரை வீட்டுக்கு வாருங்கள் ...
Comments Off on மாணவிகளை மட்டும் ‘வீட்ட வாங்கோ’ என்று அழைக்கும் யாழ் பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர்