மலட்டுத்தன்மையை நீக்கும் கேரட்

மலட்டுத்தன்மையை நீக்கும் கேரட்

images (2)
மருத்துவம்
கேரட்டில் உள்ள வைட்டமின் கண் பார்வைக்கு நல்லது. கேரட்டுக்கு மஞ்சள் நிறத்தை அதிலுள்ள பீட்டா கராட்டின் என்ற அமிலம்தான் தருகிறது. அந்த பீட்டா கேரட்டின்தான் மனித கண்களில் புரை வராமல் பாதுகாக்கிறது. தினமும் ஒரு கேரட் சாப்பிட்டால் உடலில் ...
Comments Off on மலட்டுத்தன்மையை நீக்கும் கேரட்