மறுபடியும் முதல் காதலிடமே திரும்பிச் சென்ற த்ரிஷா!

மறுபடியும் முதல் காதலிடமே திரும்பிச் சென்ற த்ரிஷா!

trisha-krishnan1-500x500
ஹாட் கிசு கிசு
நடிகை த்ரிஷா மீண்டும் முதல் காதலிடமே திரும்பிச் சென்றுவிட்டாராம். என்னது, நடிகை த்ரிஷா மறுபடியும் தனது முதல் காதலிடமே திரும்பிச் சென்றுவிட்டாரா? என்று வியக்கிறீர்களா. நீங்கள் நினைப்பது போன்று இது அந்த காதல் இல்லை வேறு காதல். அந்த ...
Comments Off on மறுபடியும் முதல் காதலிடமே திரும்பிச் சென்ற த்ரிஷா!