மருத்துவ உலகில் மற்றுமொரு புரட்சி – தேனில் தயாராகும் கார்பன் நனோ துணிக்கைகள்

மருத்துவ உலகில் மற்றுமொரு புரட்சி – தேனில் தயாராகும் கார்பன் நனோ துணிக்கைகள்

honey-nanoparticles_001-615x255
தொழில்நுட்பம்
மருத்துவ உலகில் காலத்திற்கு காலம் புதிய கண்டுபிடிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்பட்ட வண்ணம் இருக்கின்றன. கார்பன் நனோ துணிக்கைகளைக் கொண்டு பல்வேறு நோய்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியும் என ஏற்கனவே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில் தற்போது தேன் மற்றும் நுண் அலைகளைக் (Micro ...
Comments Off on மருத்துவ உலகில் மற்றுமொரு புரட்சி – தேனில் தயாராகும் கார்பன் நனோ துணிக்கைகள்