மரணித்த பூனை புதை குழியில் இருந்து எழும்பி வந்த அதிசயம்…

மரணித்த பூனை புதை குழியில் இருந்து எழும்பி வந்த அதிசயம்…

cat-615x409
வினோதங்கள்
அமெரிக்காவில் புளோரிடா மாகாணம் தம்பா பே என்ற இடத்தில் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன் பூனை ஒன்று கார் விபத்தில் சிக்கியது. படுகாயம் அடைந்து மயங்கிய அந்த பூனை இறந்துவிட்டதாகக் கருதி அதன் உரிமையாளர் அதனை புதைத்துவிட்டார். ஆனால் 5 ...
Comments Off on மரணித்த பூனை புதை குழியில் இருந்து எழும்பி வந்த அதிசயம்…

cat-615x409
வினோதங்கள்
அமெரிக்காவில் புளோரிடா மாகாணம் தம்பா பே என்ற இடத்தில் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன் பூனை ஒன்று கார் விபத்தில் சிக்கியது. படுகாயம் அடைந்து மயங்கிய அந்த பூனை இறந்துவிட்டதாகக் கருதி அதன் உரிமையாளர் அதனை புதைத்துவிட்டார். ஆனால் 5 ...
Comments Off on மரணித்த பூனை புதை குழியில் இருந்து எழும்பி வந்த அதிசயம்…