மரணம் அடைந்து 12 மணி நேரங்களுக்கு பின்னர் உயிர் பிழைத்த மனிதர். பிரேசில் நாட்டில் அதிசயம்

மரணம் அடைந்து 12 மணி நேரங்களுக்கு பின்னர் உயிர் பிழைத்த மனிதர். பிரேசில் நாட்டில் அதிசயம்

e30dc7be0d68e1274b2ea1e39aa879b1
வினோதங்கள்
மரணம் அடைந்து 12 மணி நேரங்களுக்கு பின்னர் உயிர் பிழைத்த மனிதர். பிரேசில் நாட்டில் அதிசயம் பிரேசில் நாட்டில் உள்ள ஒருவர் டாக்டர்களால் இறந்ததாக அறிவிக்கப்பட்ட ஒருவர் 12 மணி நேரம் உயிர் பிழைத்த அதிசயம் நடந்துள்ளது. பிரேசில் ...
Comments Off on மரணம் அடைந்து 12 மணி நேரங்களுக்கு பின்னர் உயிர் பிழைத்த மனிதர். பிரேசில் நாட்டில் அதிசயம்