மரணத்திற்கு பிறகு என்ன நடக்கும்? (வீடியோ இணைப்பு)

மரணத்திற்கு பிறகு என்ன நடக்கும்? (வீடியோ இணைப்பு)

death_simulator_002-615x346
வினோதங்கள்
இறந்து போனால் எப்படி இருக்கும் என்று உணர விரும்பும் மனிதர்களுக்காகவே `சமாதி 4டி மரண அனுபவம்’ என்ற பெயரில் சீனாவில் கேம் ஷோ நடைபெற்று வருகிறது. மனிதர்களுக்கு இறப்பு பற்றி சிந்தனை வந்துகொண்டே தான் இருக்கும்.சீனாவில் நடக்கும் அந்த ...
Comments Off on மரணத்திற்கு பிறகு என்ன நடக்கும்? (வீடியோ இணைப்பு)

death_simulator_002-615x346
Videos பல்சுவை
இறந்து போனால் எப்படி இருக்கும் என்று உணர விரும்பும் மனிதர்களுக்காகவே `சமாதி 4டி மரண அனுபவம்’ என்ற பெயரில் சீனாவில் கேம் ஷோ நடைபெற்று வருகிறது. மனிதர்களுக்கு இறப்பு பற்றி சிந்தனை வந்துகொண்டே தான் இருக்கும்.சீனாவில் நடக்கும் அந்த ...
Comments Off on மரணத்திற்கு பிறகு என்ன நடக்கும்? (வீடியோ இணைப்பு)