மயக்கும் ஆண்களும்

மயக்கும் ஆண்களும்

01-81-615x409
அந்தரங்கம்
எங்கோ ஓர் பயணத்தில் எதிர்பாராதவிதமாய் அவனை சட்டென்று பார்க்கிறது ஒரு இளம்பெண்ணின் பார்வை. காந்தம் இழுத்த இரும்பாய் சொர்க்கத்தில் மிதக்கிறான் அவன். ஆனந்தம், மகிழ்ச்சி, சந்தோஷம் ஆகியவற்றுக்கு முழுமையான விளக்கத்தை அங்கே அவன் உணர்கிறான். எல்லா ஆண்களுக்குமா இது ...
Comments Off on மயக்கும் ஆண்களும், மயங்கும் பெண்களும்!