மன்மத களையும் கட்டில் சுகமும் – தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க..!

மன்மத களையும் கட்டில் சுகமும் – தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க..!

hB8Jv-300x195
அந்தரங்கம்
கடலை போடுவது , காதலிப்பது எனச் சொல்ல ஆயிரம் பேர் உண்டு . காதலியையோ , கல்யாணமாகியோ , ஒர் இரவு ; முழு இரவு என வருபவளையோ , கட்டிலில் மகிழ்விப்பதுதான் , மிக முக்கியம் .கட்டில் ...
Comments Off on மன்மத களையும் கட்டில் சுகமும் – தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க..!