மன்மத கலைகளின் காம தகவல்

மன்மத கலைகளின் காம தகவல்

2453626_2_o-300x222-615x455
அந்தரங்கம்
கலவியில் ஈடுபடுவதற்கு முன் ஆண், பெண்ணைப் பல வழிகளில் உறவுக்குத் தயார் செய்ய வேண்டும். அப்படித் தூண்டினால், அவளது குறியில் பசை போல ஒரு விதத் திரவம் சுரக்கும். இதை விரல்களால் தொட்டுப் பார்த்துத் தெரிந்து கொள்ளலாம். இதை ...
Comments Off on மன்மத கலைகளின் காம தகவல்