மனைவி எனது நண்பனுடன் அந்தரங்கமாக இருந்ததை என்னால் தாங்க முடியவில்லை! (Photos)

மனைவி எனது நண்பனுடன் அந்தரங்கமாக இருந்ததை என்னால் தாங்க முடியவில்லை! (Photos)

9793baaebc6cabb0ea8be5eeb247-should-public-solicitation-of-sex-be-illegal
சமூக சீர்கேடு
‘எனது வீடு தனிமையான காட்டுப் புறத்தில் இருந்தது. மக்கள் நடமாட்டம் குறைந்த இடத்தில் இருப்பதற்கு எனது மனைவி விரும்பவில்லை. என்னுடன் மாலை வேளைகளில் எனது நண்பன் வந்து கதைத்துக் கொண்டிருந்து விட்டுச் செல்வான். எனது மனைவி அவனுடன் கள்ளக் ...
Comments Off on மனைவி எனது நண்பனுடன் அந்தரங்கமாக இருந்ததை என்னால் தாங்க முடியவில்லை! (Photos)