மனைவியை அடிக்கடி முத்தமிடுங்கள்

மனைவியை அடிக்கடி முத்தமிடுங்கள்

03-300x189
அந்தரங்கம்
பெண்களின் உணர்வுகள் இதயத்திலிருந்து இயக்கப்படுகிறது. அவர்களுக்கு “காம உணர்வு” வாழ்க்கையில் தனிப்பட்ட விஷயமில்லை. அவர்களின் மனம் இதமாக இருப்பது அவசியம். கணவன் படுக்கையறைக்கு வெளியே எப்படி நடந்து கொள்கிறான் என்பதைப் பொருத்துத்தான் படுக்கையறையின் மகிழ்ச்சியிருக்கும். மனைவியைக் கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது,அதிரப் ...
Comments Off on மனைவியை அடிக்கடி முத்தமிடுங்கள், அதுக்கு ரொம்ப அவசியம்..!