மனைவியும் காதலியும் – எப்படி தெரியுமா…!!

மனைவியும் காதலியும் – எப்படி தெரியுமா…!!

timthumb-3-470x356-330x250
அந்தரங்கம்
  காதலித்த ஆண்கள் தான் தங்கள் நண்பர்களை காதலிக்க வேண்டாம் என்பார்கள். திருமணம் செய்த ஆண்கள் தான் தங்கள் நண்பர்களை “வேணாம் மச்சான், இந்த கல்யாணமே வேணாம்..” என்பார்கள். இதற்கான காரணங்களாக பலவற்றை கூறுவார்கள். இவர்கள் சொல்லும் காரணங்களில் ...
Comments Off on மனைவியும் காதலியும் – எப்படி தெரியுமா…!!