மனைவியுடன் உங்களுடையது முரட்டு செக்ஸா?

மனைவியுடன் உங்களுடையது முரட்டு செக்ஸா?

radha_ravi001
அந்தரங்கம்
சிலருக்கு கரடுமுரடனான செக்ஸ் உறவுதான் பிடிக்கும். சிலருக்கு மென்மையான உறவே விருப்பமாக இருக்கும். அது, ஒவ்வொருவரும் தங்களது துணையை கையாளுவதைப் பொறுத்து அமைகிறது. நீங்கள் கடைப்பிடிக்கும் முன் விளஐயாட்டுக்கள், பொசிஷன்கள் உள்ளிட்டவையே உங்களது உறவின் தன்மையை நிர்ணயிக்கின்றன. ஆண்கள் ...
Comments Off on மனைவியுடன் உங்களுடையது முரட்டு செக்ஸா?