மனைவியின் சடலத்தை வீடுவரை தோழில் சுமந்து வந்த கணவன்: கதி கலங்க வைக்கும் காரணம்... -

மனைவியின் சடலத்தை வீடுவரை தோழில் சுமந்து வந்த கணவன்: கதி கலங்க வைக்கும் காரணம்… –

wife_body_002.w540
சமூக சீர்கேடு
இறந்த தனது மனைவியின் உடலத்தை தனியாக தனது தோழிலே சுமந்துகொண்டு வீடு வரை வந்த கணவனின் காட்சி பார்ப்பர்களை நெஞ்சங்களை கனக்க வைத்துள்ளது. இது தொடர்பாக தெரியவருவதாவது, நோய் காரணமாக வைத்தியசாலையில் இறந்த மனைவியின் உடலத்தை வீட்டிற்கு எடுத்துச் ...
Comments Off on மனைவியின் சடலத்தை வீடுவரை தோழில் சுமந்து வந்த கணவன்: கதி கலங்க வைக்கும் காரணம்… –