மனைவிக்கு இந்த சுகம் கொடுக்கிரிர்களா ?

மனைவிக்கு இந்த சுகம் கொடுக்கிரிர்களா ?

couple-sleeping-together-300x200
அந்தரங்கம்
உடலுறவில் உச்சக்கட்டம் என்பது தான் முக்கியம். ஒரு இனம் புரியாத கிளர்ச்சிகளின் தொகுப்பு என்று கூறலாம். சில சமயங்களில் இந்த உணர்வலைகளில் உடல் முழுதும் சுடேறிப்போகும். சில சமயங்களில் அங்கமெல்லாம் சிலிர்த்துச் சிவந்து விடும். சில சமயம் உரக்கக் ...
Comments Off on மனைவிக்கு இந்த சுகம் கொடுக்கிரிர்களா ?