மனைவிக்கு அதில் இஷ்டமில்லை.. ஆசையை ஒவ்வொரு நாளும் தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்…

மனைவிக்கு அதில் இஷ்டமில்லை.. ஆசையை ஒவ்வொரு நாளும் தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்…

0-300x225
அந்தரங்கம்
கேள்வி – வணக்கம் டாக்டர், உங்கள் அரிய சேவைக்கு நன்றி. நான் திருமணம் முடித்து ஒரு வருட காலமாகிறது. எனக்கு ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது ஒரு தடவையாவது உடலுறவில் ஈடுபட வேண்டும். ஆனால் மனைவிக்கு அதில் இஷ்டமில்லை. இதற்கு ...
Comments Off on மனைவிக்கு அதில் இஷ்டமில்லை.. ஆசையை ஒவ்வொரு நாளும் தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்…