மனித உடல் பாகங்களை கண்காணிக்க உதவும் ஹோலோலென்ஸ் கண்ணாடி (வீடியோ இணைப்பு)

மனித உடல் பாகங்களை கண்காணிக்க உதவும் ஹோலோலென்ஸ் கண்ணாடி (வீடியோ இணைப்பு)

hololens_spectacle_002-615x380
தொழில்நுட்பம்
மைக்ரோசொப்ட் நிறுவனத்தோடு இணைந்துள்ள வைத்துள்ள கேஸ் வெஸ்டர்ன் ரிசர்வ் பல்கலைக்கழகம் சமீபத்தில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளது. மைக்ரோசொப்ட் நிறுவனத்தின் ஹோலோலென்ஸ் கண்ணாடியை பயன்படுத்தி மனித உடலின் அனைத்து பாகங்களையும் கண்காணிக்கலாம் என அந்த வீடியோவில் கூறப்பட்டுள்ளது இதை அணிந்து ...
Comments Off on மனித உடல் பாகங்களை கண்காணிக்க உதவும் ஹோலோலென்ஸ் கண்ணாடி (வீடியோ இணைப்பு)