மனித உடலில் இருந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட முட்டை

மனித உடலில் இருந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட முட்டை

egg-ruhlman
வினோதங்கள்
வாஷிங்டன் நகரில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனையில் ஆபரேஷன் டாக்டர்கள் ஆபரேஷன் செய்த போது 62 வயது மனிதர் ஒருவரின் உடலில் முட்டை போன்ற வடிவில் ஒரு பொருள் இருப்பதை கண்டறிந்து அகற்றினர்.அந்த பொருள் மிக கடினமாக இருந்தது. 3.33 ...
Comments Off on மனித உடலில் இருந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட முட்டை