மனிதர்கள் முத்தமிடுவதன் காரணம் தெரியுமா?

மனிதர்கள் முத்தமிடுவதன் காரணம் தெரியுமா?

kiss_reason_002-615x348
பல்சுவை
மனிதர்கள் முத்தமிடுவது எதற்காக என்பது குறித்து 168 பண்பாட்டுக் குழுவைச் சேர்ந்தவர்களிடம் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. வெறும் 46 பண்பாட்டுக் குழுக்களைச் சேர்ந்தவர்களே காதலைத் தெரிவிக்கும் வகையில் உதட்டோடு உதட்டைச் சேர்ந்து முத்தம் கொடுக்கிறார்கள். முந்தைய ஆய்வுகளில் 90 சதவீதம் ...
Comments Off on மனிதர்கள் முத்தமிடுவதன் காரணம் தெரியுமா?