மனிதர்களும்

மனிதர்களும்

woman_theft_001-w245
பல்சுவை
திருடர்கள், கொள்ளையர்கள் என்றாலே ஈவிரக்கமற்ற கொடூரர்களாகத்தான் இருப்பார்கள். அதிலும் உடல் ஊனமுற்ற நிலையில் அன்றாட வாழ்விற்காக பிச்சை எடுப்பவர்களிடம் ஈவிரக்கமின்றி பிடுங்கி சாப்பிடுபவர்களில் அட்டகாசங்கள் சொல்லி மாழாதவை. இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக அமைந்த மற்றுமொரு அதிர்ச்சி சம்பவமே இது. அதாவது, ...
Comments Off on உலகில் இப்படி மோசமான மனிதர்களும் இருக்கிறார்கள் மக்களே!… மிகவும் உஷார்…