மனிதர்களின் தினசரி கடமைகள் என்னென்ன என்று தெரியுமா?..

மனிதர்களின் தினசரி கடமைகள் என்னென்ன என்று தெரியுமா?..

man_work_daily_002.w540
Videos
  * தினமும் சூரியன் உதிப்பதற்கு முன் படுக்கையிலிருந்து எழ வேண்டும். * காலையில் எழுந்தவுடனும், நீராடிய பின்னும், உணவு கொள்ளும் போதும் இஷ்ட தெய்வத்தைச் சிந்தனை செய்ய வேண்டும். * நெற்றியில் இந்து சமயச் சின்னம் (திருநீறு, ...
Comments Off on மனிதர்களின் தினசரி கடமைகள் என்னென்ன என்று தெரியுமா?..