மனிதனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொல்லும் புகை: சில உண்மைகள்

மனிதனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொல்லும் புகை: சில உண்மைகள்

மனிதனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொல்லும் புகை: சில உண்மைகள்
மனிதனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாகக் கொல்லக் கூடிய கொடிய பழக்கங்களில் ஒன்று புகைப் பழக்கம். இன்றைய காலகட்டத்தில் ஆண்கள் மட்டுமல்ல பெண்களும் இப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி வருகின்றனர். இதனால் பல்வேறு நோய்களுக்கு ஆளாகும் இவர்கள், தங்களது வாழ்நாட்களை எண்ண ஆரம்பித்துவிடுகின்றனர். புகையை ...
0